• Milí študenti, milí pedagógovia!

    Vážení rodičia, vážená verejnosť!

    Chcem sa Vám zo srdca poďakovať za Vašu včerajšiu účasť na protestnom pochode. Svojím vystupovaním ste preukázali Vaše vysoké morálne kvality, kultivovanosť, ale aj schopnosť zvládať nepredvídateľné situácie a reagovať na nepravdivé informácie. Vážim si Vašu neoceniteľnú podporu škole, ktorú ste na pochode i zhromaždení demonštrovali. Duch súdržnosti a spolupatričnosti, ktorý ná
   • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
   • OZNAM RIADITEĽSTVA GPM TÝKAJÚCI SA ROZHODNUTIA KSK K PREROZDELENIU POČTOV ŽIAKOV PRE JEDNOTLIVÉ ŠKOLY A ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/ 2020

    Na základe zistenia, že na verejnosti sa objavili rôzne nepravdivé informácie týkajúce sa počtu žiakov, ktorých môže naša škola prijať v nasledujúcom školskom roku 2019/2020, oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole a celej širokej verejnosti, že
   • VYJADRENIE STANOVISKA GPM TÝKAJÚCE SA ROZHODNUTIA KSK K PREROZDELENIU POČTOV ŽIAKOV PRE JEDNOTLIVÉ ŠKOLY A ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

    Vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s prerozdelením počtov žiakov pre gymnáziá v Košickom samosprávnom kraji v školskom roku 2019/2020.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Výsledky anglických jazykových súťaží

      V uplynulých týždňoch sa dovŕšili školské kolá anglických jazykových súťaží. Všetci zúčastnení sa zhostili svojich zadaní so cťou a sme veľmi radi, že máme medzi našimi študentmi nádejné talenty. Pozývame všetkých ktorí dosiahli pódiové priečky v súťažiach Olympiáda v anglickom jazyku, Angličtinár roka (Best in English), Juvenes Translatores (anglická) a English Essay Competition, do zborovne v stredu 19. decembra, aby si prevzali diplomy a zaslúžené odmeny.

     • POĎAKOVANIE

      Milí študenti, milí pedagógovia!

      Vážení rodičia, vážená verejnosť!

      Chcem sa Vám zo srdca poďakovať za Vašu včerajšiu účasť na protestnom pochode. Svojím vystupovaním ste preukázali Vaše vysoké morálne kvality, kultivovanosť, ale aj schopnosť zvládať nepredvídateľné situácie a reagovať na nepravdivé informácie. Vážim si Vašu neoceniteľnú podporu škole, ktorú ste na pochode i zhromaždení demonštrovali. Duch súdržnosti a spolupatričnosti, ktorý nás včera spojil, bol dojímavý nielen pre mňa, ale podľa reakcií, ktoré sa k nám hrnú, aj pre všetkých zúčastnených.

     • Petícia

      Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

      Adresa elektronickej petície: https://www.peticie.com/gpm_ke_2018

      Vážení rodičia, učitelia, budúci, súčasní a bývalí žiaci našej školy, vážená verejnosť,

     • Stanovisko

      Vyjadrenie stanoviska GPM týkajúce sa rozhodnutia KSK k prerozdeleniu počtov žiakov pre jednotlivé školy a odbory v školskom roku 2019/2020

      Vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s prerozdelením počtov žiakov pre 1. ročník gymnázií v školskom roku 2019/2020 v Košickom samosprávnom kraji.

      Vzhľadom na rozhodnutie KSK, ktoré pridelilo pre 1.ročník 4-ročného klasického štúdia v školskom roku 2019/20020 pre našu školu 0 žiakov, nie je možné akceptovať vyjadrenie predsedu KSK, Rastislava Trnku, v stanovisku uverejnenom 30.11.2018 na stránke KSK, že kritériom pre určovanie počtu žiakov pre jednotlivé školy je kvalita vzdelávania a záujem o štúdium. Na základe tohto kritéria je naša škola v rebríčkoch stredných škôl v rámci Košického kraja dlhoročne na popredných miestach, preto je zrejmé, že KSK pri rozhodovaní o našej škole toto kritérium nezohľadnilo.

  • Zvonenia

   Pondelok 17. 12. 2018
  • Jedálny lístok

   • Pondelok17. 12.
   • Polievka kuracia
    Cestovina-niťovky
    Prívarok šošovicový
    Parkový perkelt
    Chlieb k prívarku
    Čaj ovocný
   • Utorok18. 12.
   • Polievka zeleninová
    Pohánka
    Český guláš
    Tarhoňa dusená
    Šalát zo surovej zeleniny
  • Dokumenty

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 8779572